پرشین گیم 98|بهترین وب سایت ویرایش بازیها

این مپ همانطور که در تصویر میبینید دارای ویژگی و امکانات زیادی میباشد که به دو دسته مساوی تقسیم شده اند پس اگر شما دنبال یک مپ خوب هستید پیشنهاد میکنیم این مپ ز